Het Energiegezelschap | Monumenten
15571
page-template-default,page,page-id-15571,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive
 

Monumenten

Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan soms al eeuwenlang mee als vertegenwoordigers van ons cultureel erfgoed. Monumenten zijn echter in veel gevallen niet duurzaam in milieutermen. Ze voldoen vaak niet aan de hedendaagse normen op het gebied van energiezuinig bouwen. In veel gevallen is op dat gebied bij monumenten nog winst te behalen.

Dit vraagt echter wel grote zorgvuldigheid en maatwerk. Het ‘klakkeloos’ na-isoleren van monumenten kan namelijk ook negatieve gevolgen hebben, zowel op technisch vlak (problemen met betrekking tot de vochthuishouding bij het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de binnenzijde) als op esthetisch vlak (bijvoorbeeld wanneer historische ramen met een mooie en verfijnde roedenverdeling worden vervangen door standaard isolatieglas). Het uitgangspunt is, dat ingrepen niet ten koste mogen gaan van de monumentale waarde en het historisch stadsbeeld (waar de beeldkwaliteit en samenhang van bebouwing en openbare ruimte belangrijke aspecten vormen). In de brochure ‘Duurzame Monumentenzorg’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt het aandachtspunt nader toegelicht en wordt ingegaan op duurzaamheid van monumenten in bredere zin en op alternatieve oplossingsrichtingen.

Specifiek voor het onderwerp zonnecollectoren en –panelen volgt Amersfoort de richtlijn dat deze voorzieningen bij monumenten en in beschermde stadsgezichten alleen op plekken kunnen worden ingepast die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

Wanneer u plannen heeft om energiebesparende maatregelen uit te voeren, dan is het noodzakelijk om eerst advies in te winnen bij monumentenzorg. Op die manier kan voor elk monumentaal object maatwerk worden geleverd.

Stappenplan

Energiebesparing bij momenten

In het kader van ons project ‘Energiebesparing in de wijk’ is gekozen voor een speciale aanpak voor monumenten. De standaard maatwerkadviezen zijn namelijk in dit geval niet geschikt. Wij willen voorkomen dat de eigenaar van het monumentale pand hoge verwachtingen krijgt naar aanleiding van een standaard maatwerkadvies en vervolgens teleurgesteld wordt, wanneer blijkt dat een aantal van de maatregelen niet mogen worden uitgevoerd. Daarom hebben wij voor de volgende aanpak gekozen. Het maatwerkadvies wordt gemaakt door een maatwerkadviseur, in samenwerking met een aannemer en de afdeling RO/monumentenzorg. Op deze manier wordt een realistisch beeld gegeven van de isolatiemogelijkheden, de beperkingen, de energiebesparing en de daadwerkelijke kosten.

Stap 1
Vraag een gecertificeerd maatwerkadviseur een maatwerkadvies op te stellen.

Stap 2
De maatwerkadviseur doet vooronderzoek naar de mogelijkheden en schrijft een voorlopig rapport.

Stap 3
De maatwerkadviseur bespreekt ter plaatse het voorlopige rapport, samen met de huiseigenaar, een adviseur van de afdeling monumentenzorg en een aannemer. Tijdens dit gesprek kan precies bepaald worden welke maatregelen wel of niet genomen kunnen worden.

Stap 4
De maatwerkadviseur maakt een definitief maatwerkadvies. Waarin staat welke maatregelen zonder vergunning genomen kunnen worden, en voor welke maatregelen een vergunning aangevraagd moet worden. In het advies staat ook hoeveel energie bespaard kan worden.

Stap 5
De huiseigenaar maakt een keuze uit de maatregelen en de aannemer stelt daarvoor een offerte op.

Stap 6
De aannemer of huiseigenaar vraagt de afdeling monumentenzorg om goedkeuring of indien nodig een vergunning voor de maatregelen.

Stap 7
De maatregelen worden uitgevoerd. Indien er een vergunning is verstrekt, wordt de uitvoering begeleid door de afdeling monumentenzorg.

Maatwerkadviseur en aannemer

Waar vind ik een gecertificeerd maatwerkadviseur?

  • Op de site van Meer met Minder. Vraag altijd of de maatwerkadviseur ervaring heeft met monumentale panden.

Waar vind ik een aannemer?

  • Bouwbedrijven van de Stichting Vakgroep Restauratie hebben veel ervaring met het restaureren en verbouwen van monumentale objecten.
  • Stakeholders van Energiebespraring in de Wijk.
  • Op de site van Meer met Minder.