Het Energiegezelschap | Een duurzame transitie met Energie Zonder Zorgen
15743
post-template-default,single,single-post,postid-15743,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive
 

Een duurzame transitie met Energie Zonder Zorgen

Een duurzame transitie met Energie Zonder Zorgen

 

Duurzame energie wordt steeds goedkoper, zo is bijvoorbeeld de prijs van zonne-energie in de afgelopen 5 jaar met 60% gedaald. Het winnen van energie uit fossiele brandstoffen wordt stomweg te duur. Dit heeft met name te maken met het feit dat zonnepanelen ca. 60% goedkoper zijn geworden in de afgelopen 5 jaar. De reden van deze prijsdaling is de mondiale massa productie vanuit onder anderen China, efficiƫntere productie methoden en een steeds hogere energetisch rendement. Daarnaast hebben de verschillende subsidies vanuit de verschillende Europese landen waaronder Duitsland, Nederland en Belgiƫ.

Markt beweging

In de energie wereld is ten gevolge van de duurzame ontwikkeling een enorm slagveld ontstaan. De traditionele verdienmodellen van de energiebedrijven staan onder druk en maken plaats voor nieuwe duurzame business modellen. De energiebedrijven hebben te laat gereageerd op de energietransitie (overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen) en zitten met grote problemen vanwege de kolen- en gasgestookte centrales. In de afgelopen jaren zijn er miljarden verliezen geleden.

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met duurzame energie. Doordat buren, kennissen of familie bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen of omdat er in de buurt een windmolenpark wordt geplaatst. Maar duurzaamheid is veel meer dan zonnepanelen en windmolens het is belangrijk voor onze toekomst en de economie. De drie belangrijkste redenen om duurzaamheid gezamenlijk op de kaart te zetten is.

1. de belangrijkste reden is dat de opwarming van de aarde gestopt moet worden. Iedereen ervaart de veranderingen van het klimaat. Als we de volgende generaties een toekomst willen geven dienen we serieus iets te doen aan de uitstoot van CO2 en NOX en andere schadelijke stoffen. Fossiele brandstoffen veroorzaken de grootste problemen in relatie tot het opwarmen van de aarde en de alternatieven zijn er.

2. economische urgentie. In de huidige situatie zal energie onbetaalbaar worden. De meningen zijn verdeeld maar er zijn schattingen dat er nog voor maximaal 40 jaar fossiele brandstoffen zijn. Echter, fossiele brandstoffen zijn ook nodig als grondstof voor tal van ander dagelijkse materialen en middelen. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen. Indien we nu niet investeren in nieuwe duurzame energie zal de schaarste aan fossiele brandstoffen voor een verdere tweedeling tussen arm en rijk zorgen. Met alle gevolgen van dien.

3. de ontwikkeling van nieuwe duurzame modellen en technologie is de snelst groeiende industrie. De komende jaren zal zich dit verder ontwikkelen en voor veel nieuwe banen zorgen. Dit zal zich vertalen in vele nieuwe banen. Belangrijk is dat Nederland een vooraanstaande rol blijft spelen in de ontwikkeling van de duurzame modellen en technologie zodat dit internationaal kan worden vermarkt.

Nederland en Europa

Veel mensen vragen zich nog steeds af waarom de energie transitie zo noodzakelijk en belangrijk is. Een veelgehoorde opmerking is, het zal mijn tijd wel duren of het is te duur. De verbindende factor tussen de politiek, bedrijfsleven en bevolking ontbreekt eveneens en de politiek heeft verzuimd in de afgelopen 10 jaar om een duidelijke strategie en visie voor Nederland te formuleren. Het gevolg is dat Nederland ergens onderop op de lijst in Europa bungelt als het om duurzame energie gaat. Daarnaast zal Nederland net als de andere Europese landen elkaar nodig hebben om de duurzame energie ((de)centraal) op te slaan en te distribueren. Willen we dezelfde economische levensstandaard behouden zoals in 2015 dan moeten we nog wel een slag maken in Europa en dat kan alleen als de landen alle schroom van zich afgooien en gaan samenwerken.

De nieuwe duurzame business modellen zullen zich dan ook niet beperken tot Nederland. Grenzen zullen als het om duurzame energie gaat vervagen en kennis zal moeten worden gedeeld. Duurzame energie zal steeds meer decentraal worden opgewekt en middels opslag worden verplaats naar de plek waar men het nodig heeft. De tijd van centrale energie opwekkers zoals de huidige kolencentrales is voorbij. Grote multinationals zullen concurrentie krijgen van gespecialiseerde decentrale kleinere ondernemingen die snel en met meer kwaliteit de diensten en producten kunnen leveren.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.